Нерухомість усього світу

Авторизація ріелторів Mac-By.Inc

Підтримка проекту

Хочемо висловити подяку всім тим, хто допомагав нам у реалізації цього проекту. Усім тим, хто надавав нам інформацію, виділяв кошти на запуск проекту. Ось деталі бізнесу цих людей . Завжди приємно, що люди думають і піклуються про культуру, про освіту наших людей. Бізнес завжди має поєднуватися з розвитком культурного потенціалу країни. Дякуємо всім.
Информація щодо кредитних ставок на Кіпрі для кредитування нерухомості

Визнання прав власності на самовільно зведені будови

Позови про визнання прав на самовільні будівлі подаються з метою легалізації таких об'єктів. У випадку винесення позитивного рішення можна зареєструвати право власності на нерухоме майно. Без звернення до суду особа, що здійснила таку будівлю, має право на неї тільки як на сукупність матеріалів (цегла, дошки, цвяхи, скла й т.д.).
Раніше в ст. 222 Цивільного кодексу РФ були зазначені два випадки, коли можливе прийняття судом рішення про визнання права власності на самовільну будівлю.

1. При здійсненні особою будівлі на не приналежному йому земельній ділянці, якщо ця ділянка буде у встановленому порядку наданий йому під зведену будівлю (дане положення з 1 вересня 2006 р. втратило силу (*9).

2. Якщо земельна ділянка, де здійснена будівля, перебуває у власності (довічному наслідуваному володінні або користуванні) громадянина. У цьому випадку власник ділянки, за яким визнане право власності на будівлю, відшкодовує її особі, що здійснила, витрати на будівництво в розмірі, певному судом.
Право власності на самовільну будівлю може бути визнано судом лише за умови, що її збереження не порушує права й охоронювані законом інтереси інших осіб, не створює загрози життю й здоров'ю людей.


Підсудність справ по позовах громадян про визнання права власності на самовільну будівлю

Такі справи підлягають розгляду в суді загальної юрисдикції по місцю зведення відповідної будови (*10).
При розгляді справ зазначеної категорії зацікавлена особа повинне довести в суді такі факти, як:

• право на земельный участок, на котором ведется новое строительство, либо разрешение собственника этого участка или собственника существующего строения на строительство (реконструкцию) (*11);
• соблюдение целевого назначения земельного участка;
• наличие утвержденной в установленном порядке проектной и разрешительной документации, являющейся основанием для выдачи разрешения на строительство;
• соблюдение градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; соблюдение прав и законных интересов собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов сопредельных земельных участков и иных объектов недвижимости.

Якщо будівництво здійснене на відведеній земельній ділянці, але істотно порушені архітектурні норми й правила, питання про визнання прав власності може вирішуватися судом з урахуванням обставин справи й виходячи з можливості усунення порушень. Суд може зажадати висновок фахівця або призначити відповідну експертизу.

Таким чином, можливі наступні варіанти рішень суду по позовах громадян про визнання права власності на самовільну будівлю:


право власності на самовільну будівлю не може бути визнано ні за особою, що здійснила будівництво, ні за власником (власником, користувачем) земельної ділянки, оскільки збереження будівлі порушує права й охоронювані законом інтереси інших осіб або створює загрозу життю й здоров'ю громадян;
- право власності може бути визнане за особою, що здійснила будівництво на приналежному йому земельній ділянці;
- право власності може бути визнане за особою, у власності, довічному наслідуваному володінні, постійному (безстроковому) користуванні якого перебуває земельна ділянка, коли будівництво здійснене іншою особою, що не володіє правами на ділянку. Особа, за яким визнане право власності, відшкодовує особі, що здійснила будівництво, витрати на будівлю в розмірі, певному судом.

Після набрання чинності рішенням суду про визнання права власності на будівлю це право підлягає державній реєстрації в порядку, передбаченому чинним законодавством (*12).

Оформлення прав власності на деякі створені або створювані об'єкти нерухомості відповідно до змін у чинному законодавстві


З 01.09.2006 р. установлений новий порядок державної реєстрації права власності на наступні об'єкти (*13):
• объекты недвижимости, для строительства, реконструкции которых не требуется выдачи разрешения на строительство;
• объекты индивидуального жилищного строительства, создаваемые или созданные на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства;
• объекты недвижимости, создаваемые или созданные на земельном участке, расположенном в черте поселения и предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства (на приусадебном земельном участке).


Необхідно звернути увагу, що видача дозволу на будівництво не потрібно у випадках (*14):

1) будівництва гаража на земельній ділянці, наданій фізичній особі для цілей, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, або будівництва на земельній ділянці, наданій для ведення садівництва, дачного господарства;
2) будівництва, реконструкції об'єктів, що не є об'єктами капітального будівництва (кіосків, навісів і інших);
3) будівництва на земельній ділянці будов і споруджень допоміжного використання;
4) зміни об'єктів капітального будівництва й (або) їхніх частин, якщо такі зміни не зачіпають конструктивні й інші характеристики їхньої надійності й безпеки й не перевищують граничні параметри дозволеного будівництва, реконструкції, установлені містобудівним регламентом;
5) інших випадках, якщо відповідно до Містобудівного кодексу, законодавством суб'єктів Російської Федерації про містобудівну діяльність одержання дозволу на будівництво не потрібно.


Підставами для державної реєстрації права власності є документи (*15):


• Декларація (*16), що підтверджує факт створення об'єкта нерухомого майна на призначеному для ведення дачного господарства або садівництва земельній ділянці або факт створення гаража або іншого об'єкта нерухомого майна (якщо для його будівництва або реконструкції не потрібен дозвіл на будівництво) і утримуючий опис такого об'єкта.
Однак ні у Федеральному законі від 21.07.1997 № 122-ФЗ, ні в Наказі Минэкономразвития РФ від 15.08.2006 № 232 не зазначено, де громадянин може одержати форму декларації, який орган її видає. Імовірно, форма декларації буде надаватися громадянам в органі, що здійснює державну реєстрацію прав.
При оформленні декларації громадянин повинен самостійно вписати в неї інформацію про об'єкт нерухомості: адреса, вид (назва), призначення будівлі, кадастровий номер земельної ділянки, площа будівлі, рік її створення, матеріал зовнішніх стін, підключення до мереж інженерно-технічного забезпечення.
• Технічний паспорт (*17), що підтверджує факт створення й містить опис об'єкта індивідуального житлового будівництва на земельній ділянці, призначеній для індивідуального житлового будівництва, або на земельній ділянці, розташованій у чорті поселення й призначеному для ведення особистого підсобного господарства (на присадибній земельній ділянці).
• Правовстановлюючий документ на земельну ділянку, на якому розташований об'єкт нерухомого майна. Подання правовстановлюючого документа на зазначену земельну ділянку не потрібно у випадку, якщо право заявника на цю земельну ділянку раніше зареєстровано у встановленому порядку.
• Кадастровий план земельної ділянки, на якому розташований відповідний створюваний або створений об'єкт нерухомого майна.При відсутності правовстановлюючих документів на земельні ділянки спрощеним порядком реєстрації права власності на землю можуть скористатися наступні громадяни.

1. Фізичні особи, якою земельна ділянка належить на праві постійного безстрокового користування або на праві довічно наслідуваного володіння. Документи на земельну ділянку, що перебувають у таких громадян, є підставою для державної реєстрації права власності:
• акт о предоставлении гражданину данного земельного участка, изданный органом государственной власти или органом местного самоуправления в пределах его компетенции и в порядке, установленном законодательством, действовавшим в месте издания такого акта на момент его издания;
• акт (свидетельство) о праве гражданина на данный земельный участок, выданный уполномоченным органом государственной власти в порядке, установленном законодательством, действовавшим в месте издания такого акта на момент его издания;
• выдаваемая органом местного самоуправления выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на данный земельный участок (если этот земельный участок предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства);
• иной документ, устанавливающий или удостоверяющий право гражданина на данный земельный участок.

Крім одного з перерахованих документів для реєстрації права власності на земельну ділянку необхідно представити кадастровий план відповідної земельної ділянки.
Перш ніж провести кадастровий облік земельної ділянки у Федеральному агентстві кадастру об'єктів нерухомості (Роснедвижимости), варто провести землевпорядні роботи, що включають межування границь ділянок (оплачується громадянином окремо).
Зареєструвати право власності на такі земельні ділянки можна в порядку, установленому ст. 25.2 Федерального закону від 21.07.1997 № 122-ФЗ. Прийняття рішень про надання зазначеним громадянам у власність даних земельних ділянок у цьому випадку не потрібно (*18).


2. Фізичні особи, які володіють ділянкою в садівничому, огородническом, дачному товаристві або кооперативі, але не мають яких би те не було документів про права на землю.
Ця досить розповсюджена ситуація пов'язана з тим, що дачні ділянки розподілялися давно й членство в товаристві або кооперативі підтверджувалося лише книжкою садівника або інших подібних документів.
Якщо земельну ділянку, що становить територію садівничого, огороднического або дачного некомерційного об'єднання, наданий даному некомерційному об'єднанню або іншій організації, при якій до набрання чинності 01.09.2006 р. Закону від 30.06.2006 № 93-ФЗ було створено (організоване) дане некомерційне об'єднання, громадянин, що є членом даного некомерційного об'єднання, має право безкоштовно придбати у власність земельна ділянка, надана йому відповідно до проекту організації й забудови території даного некомерційного об'єднання або іншим устанавливающим розподіл земельних ділянок у даному некомерційному об'єднанні документом (*19).


Надання в зазначеному випадку земельної ділянки у власність цього громадянина здійснюється виконавчим органом державної влади або органом місцевого самоврядування, що володіють правом надання земельної ділянки, на підставі заяви цього громадянина або його представника.

До даної заяви додаються наступні документи:

• описание местоположения границ земельного участка, подготовленное этим гражданином;
• заключение правления данного некоммерческого объединения с указанием гражданина, за которым закреплен такой земельный участок, и подтверждением соответствия указанного описания местоположения границ земельного участка местоположению границ земельного участка, фактически используемого гражданином.


У випадку якщо раніше жоден зі членів даного некомерційного об'єднання не звертався із заявою про надання земельної ділянки у власність, зазначений орган вправі запросити додатково наступні документи:


1) засвідчену правлінням даного некомерційного об'єднання копію правовстановлюючого документа на земельну ділянку, що становить територію даного некомерційного об'єднання;


2) виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, що містить відомості про дане некомерційне об'єднання. Зверніть увагу, що практика застосування норм Федерального закону від 30.06.2006 № 93-ФЗ ще тільки складається, оскільки з моменту введення його в дію пройшло небагато часу.


На закінчення відзначимо, що гаражі, дачні будиночки (із правом реєстрації проживання й без такого), допоміжні будівлі, інші новоспоруджені об'єкти нерухомості, для зведення яких не потрібно видачі дозволу на будівництво, легалізуються по спрощеній процедурі відповідно до діючого законодавства з урахуванням змін, внесених Федеральним законом від 30.06.2006 № 93-ФЗ. Для об'єктів, що підпадають під категорію самовільної будівлі, зберігається колишній порядок легалізації, передбачений ст. 222 Цивільного кодексу РФ. скачать dle 10.2 КиноСвин

Наше опитування

Чи потрібен закон про ріелтерську діяльность?

Обов'язково!
Потрібен, тільки якщо це буде грамотний документ
Досить чинного цивільного законодавства
Ніякого толку від нього не буде
Не треба ніякого закону - і без нього нормально працюємо

Гарячі пропозиції

Відвідувачі сайту

Відвідувачі сайту

Якщо у Вас залишилися запитання , ми будемо раді відповісти на них письмо чи за телефоном вказанним у розділі "Контакти". Тому що отримати повну інформацію щодо нерухомості, землі або дуже важко самостійно. Пам’ятайте, що ми завжди Вам раді!